Ceník

Ceny jsou stanovovány individuálně podle podmínek v dané lokalitě. Cena zahrnuje náklady na stabilizaci, tisk a ostatní kancelářský materiál.

Cena dále obsahuje náklady na dopravu.

Cena se stanovuje podle počtu měrných jednotek. Měrnou jednotkou je např. u geometrického plánu délka nové hranice, u zaměření podkladů pro projekt 1ha území.

Činnost za MJ v Kč MJ (měrná jednotka)
GP pro vyznačení budovy v KN
3500 - 6000
celý objekt
GP pro vyznačení rozestavěné budovy v KN
3500 - 6000
celý objekt
GP pro oddělení části pozemku za
4000 - 6000
100m nové hrancie
GP pro zpřesnění vytyčené vlastnické hranice
4500 - 8000
100m vytyčované hrancie
GP pro zřízení věcného břemene
2400 - 4500
100m břemene
Vytyčení vlastnické hranice pozemku
2500 - 5000
100m vytyčované hrancie
Zaměření podkladů pro projekt
3000 - 9000
1ha oblasti
Vytyčení drobných stavebních objetů
200 - 400
za vytyčený bod
Zaměření skutečného provedení stavby
dle typu stavby
dle typu stavby
Zaměření inženýrských sítí
1500 - 3500
100m inženýrské sítě
uvedené ceny jsou včetně DPH

Faktory, které příznivě ovlivňují cenu

  • přehlednost území
  • příznivé mapové podklady (např. DKM)
  • při větším počtu měrných jednotek je možná sleva
  • pro stále zákazníky, nebo zákazníky přicházející na doporučení stálého zákazníka je taktéž možná sleva

Faktory, které nepříznivě ovlivňují cenu

  • zarostlý a nepřehledný terén
  • nepříznivé podklady (např. KM-D nebo nedostatečná hustota bodového pole)
  • při expresním dodáním může být zaúčtován zvláštní příplatek (vždy ale však po předchozím upozornění) - tento příplatek není účtován vždy (záleží na konkrétní situaci)
  • při zakázkách ve vzdálených lokalitách je možné účtovat příplatek za cestu (vzdálenost nad 150 km, pouze však po předchozí dohodě s objednatelem)