Poskytujeme následující služby:

  • geometrický plán pro vyznačení budovy v KN
  • geometrický plán pro vyznačení rozestavěné budovy v KN
  • geometrický plán pro oddělení části pozemku
  • geometrický plán pro zpřesnění vytyčené vlastnické hranice
  • geometrický plán pro zřízení věcného břemene
  • vytyčení vlastnické hranice
  • zaměření podkladů pro projekt
  • vytyčení drobných stavebních objektů (rodinné domy apod.)
  • zaměření skutečného provedení stavby
  • zaměření inženýrských sítí

Pokud jste si z uvedeného vyčtu nevybrali, kontaktujete nás a podle našich možností se Vám budeme snažit vyhovět.