Jméno
Přijmení *
e-mail *
telefon
katastrální území *
parcelní číslo
výběr prací *

Při popisu objednávaných prací uvádějte alespoň přibližný rozsah objednávaných prací. U vytyčení hranice nebo oddělení pozemku je to délka hranice, pro vytyčení objektu počet lomových bodů objektu apod.

Tato objednávka slouží pro přibližnou kalkulaci ceny, se kterou Vás budeme kontaktovat.

* povinná pole